Czy myśleli Państwo o zatrudnieniu niektórych swoich pracowników z zewnątrz? Na przykład w następujących sytuacjach: do zadań czasowych, przy zamrożonej rekrutacji czy ograniczeniu liczby załogi w niepewnych czasach gospodarczych lub gdy nakład pracy i ryzyko zatrudnienia są zbyt duże.

Poprzez a casa 24h można bez wysiłku i ryzyka, szybko i łatwo uporać się ze swoim personelem. Jest to zagwarantowane na najlepszych warunkach – marża od 2 CHF za godzinę. Państwa firma nie ponosi żadnego ryzyka jako pracodawca. Oznacza to, że nie muszą Państwo zawierać żadnej umowy o pracę, przez co odpada rejestracja w AHV, BVG czy do zasiłków rodzinnych. Nie poniosą Państwo również kosztów w razie wypadku lub choroby, ponieważ pracownicy są zatrudniani przez a casa 24h i ich wynagrodzenie wypłacane jest im bezpośrednio przez nas. I na tym polega nasz serwis.

Zgłaszają u nas Państwo swój personel jak również uzgodnione wynagrodzenie rozliczane na podstawie stawki godzinowej lub pensji miesięcznej. Otrzymaja Państwo od nas umowę o pracę na swoich pracowników oraz potwierdzenie zamówienia. Po otrzymaniu raportu godzinowego w ciągu 2 dni roboczych zostanie wypłącone wynagrodzenie. Pensje miesięczne będą wypłacane automatycznie 25 dnia miesiąca. Otrzymają Państwo od nas fakturę.

Obliczenie kosztów

Proszę obliczyć teraz koszt indywidualnego pakietu usług dla Państwa. Należy wpisać żądaną kwotę i wybrać między stawką godzinowej, dniówką, wynagrodzeniem miesięcznym lub stałą kwotą. Kalkulator natychmiast pokaże kluczowe dane dla Państwa indywidualnego modelu / rozliczenia zatrudnienia.